Per què la logística és peça clau de l’economia catalana?

El Govern de Catalunya ha aprovat l’Estratègia logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana (ELIEC). El Corredor Mediterrani, artèria del transport de la logística i de la mobilitat del sud d’Europa, la necessària potenciació de l’Agenda verda, la digitalització, l’equilibri territorial, i el fet de constatar que no competeixen els nodes o les infraestructures concretes sinó les cadenes logístiques, va impulsar al Govern a dur a terme una reflexió estratègica logística global.

Per què la logística és una peça clau de l’economia catalana? Perquè aporta un valor afegit brut (VAB) de 29.900 milions d’euros (el 13,9% de VAB), genera ocupació directa per a 128.000 persones i indirecta per a unes 600.000, disposa de més de 10 milions de metres quadrats de sòl logístic i gestiona 422 milions de tones de mercaderies, de les quals el 44% són de tràfic intern, el 36% amb la resta del món i el 20% amb la resta de l’Estat. Més d’11.000 camions creuen La Jonquera diàriament.

Durant molt de temps l’activitat logística s’havia considerat com subsidiària de l’econòmica. No obstant, ja fa temps que hem descobert que l’activitat logística és estratègica per a l’economia d’un país, un fet que ha quedat reforçat amb la pandèmia que ens ha tocat viure, on hem vist que la logística és totalment imprescindible, i gràcies a aquesta hem estat capaços de garantir el subministrament als hospitals, productes de primera necessitat, etc. Posant en valor, un cop més, la logística al nostre país com a motor econòmic.

“Durant molt de temps l’activitat logística s’havia considerat com subsidiària de l’econòmica. No obstant, fa temps que hem descobert que l’activitat logística és estratègica per a l’economia d’un país, un fet que ha quedat reforçat amb la pandèmia”

Els objectius principals de l’estratègia passen per enfortir la competitivitat del sistema de transport i logística, i contribuir a la internacionalització de l’economia catalana; així com també configurar un sector més eficient, multimodal i compromès amb el territori i la societat, i aconseguir que el sector convergeixi amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). Per assolir aquests objectius caldrà integrar la col·laboració publico privada a tots els nivells.

L’activitat logística ha de ser capaç d’integrar tots els actors públics i tota la participació dels actors privats perquè, de manera conjunta, es prenguin les mesures més eficients per a la logística del país. En aquest sentit, la filosofia d’aquest document és treballar i incorporar tot un conjunt de grups de treball per a desenvolupar mesures conjuntament entre sectors públics i privats implicats.

El factor de progrés de les infraestructures no és tant la construcció de les mateixes sinó les capacitats que acaben tenint per donar servei a les necessitats d’un país. De la mateixa manera que els fons europeus obren l’expectativa que siguin una palanca de recuperació econòmica davant la pandèmia i de la crisi, una estratègia logística també ha de ser la palanca de recuperació econòmica i treballarem per a que ho sigui a través de l’estratègia.

Pretenem que aquest pla es desenvolupi en el temps, perquè ha estat elaborat per tècnics professionals del sector i ha comptat amb la col·laboració de més de 200 persones i institucions amb consens i participació conjunta, la qual cosa ens permetrà que aquesta estratègia es pugui desenvolupar de manera efectiva.

ISIDRE GAVIN CIMALSA 2
ISIDRE GAVÍN
SECRETARI D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT DE LA GENERALITAT | + posts